Ga naar de hoofdinhoud

Unlock Your Offer: Add two items to your cart and enjoy 15% off. Exclusions apply. SHOP NU

Privacybeleid

Het privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2023

1. DEFINITIES

1.1 'Minderjarig' wordt geïnterpreteerd als een kind jonger dan 13.

1.2 'Persoonsgegevens' worden geïnterpreteerd als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.3 'Gevoelige persoonsgegevens' worden geïnterpreteerd als persoonsgegevens die de raciale of etnische achtergrond van een natuurlijke persoon onthullen; politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen; lidmaatschap van een vakbond; gegevens over gezondheid of seksuele voorkeuren; gegevens met betrekking tot strafbare feiten; en substantiële sociale problemen.

1.4 'SteelSeries'/'Wij' worden geïnterpreteerd als SteelSeries ApS en haar dochterondernemingen.

1.5 “Websites” worden opgevat als de Websites van SteelSeries, https://steelseries.com, https://3daimtrainer.com en alle subdomeinen.

1.6 “Services” worden opgevat als onze softwareproducten die als een service worden aangeboden en verkrijgbaar zijn op onze Website of via downloadbare software die verkrijgbaar is op onze Websites of op digitale marktplaatsen van derden, zoals Steam (https://store.steampowered.com).

2. INLEIDING

Dit privacybeleid hoe we persoonsgegevens verwerken en cookies gebruiken op onze website en binnen onze diensten.

We plaatsen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina en, als de wijzigingen significant zijn, plaatsen we een meer prominente kennisgeving door een aankondiging op de SteelSeries-website toe te voegen of door u per e-mail een kennisgeving te sturen. We raden u aan om ons privacybeleid te lezen wanneer u de website of onze diensten gebruikt om op de hoogte te blijven van hoe we omgaan met persoonlijke informatie en de manieren waarop u uw privacy kunt helpen beschermen.

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1 Verzameling van persoonsgegevens

3.1.1 Algemene verzameling

Tijdens het gebruik van de website en onze diensten is het mogelijk dat een gebruiker persoonsgegevens aan SteelSeries verstrekt.

SteelSeries verzamelt enkel persoonsgegevens die door een gebruiker worden verstrekt via de website of onze diensten en met het medeweten van verstrekken door de gebruiker in naleving van dit privacybeleid, inclusief van een webbrowser van een gebruiker, zoals hieronder beschreven in Onderdeel 4 (Cookies en andere vormen van gegevensverzameling).

SteelSeries zal u nooit vragen om gevoelige persoonsgegevens in te dienen bij het gebruik van de website of onze diensten.

SteelSeries verzamelt niet opzettelijk persoonsgegevens van gebruikers die jonger zijn dan 13, zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of verzorger. Indien we constateren dat we persoonsgegevens hebben verzameld over een gebruiker jonger dan 13 zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of verzorger, zullen we deze persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Indien je denkt dat we wellicht persoonsgegevens hebben verzameld over een gebruiker jonger dan 13 zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of verzorger, dien je een verzoek in via dit DSAR-formulier. Wij 'verkopen', zoals deze term wordt gedefinieerd onder de CCPA (hieronder gedefinieerd) de persoonsgegevens van gebruikers jonger dan 16 niet bewust.

3.1.2 Verzameling via delen op YouTube

De functionaliteit delen op YouTube van SteelSeries Moments maakt gebruik van de YouTube API-services. Het gebruik van deze functionaliteit is onderworpen aan het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van YouTube.

We verzamelen en bewaren de volgende informatie over je account:

 • De toegangstoken die na autorisatie geretourneerd wordt door YouTube
 • De weergavenaam van je account, om weer te geven in de lijst met gekoppelde accounts
 • De URL van alle video's die je deelt via Moments

Deze data worden lokaal op je pc opgeslagen, en wordt niet gedeeld met derden. Je kunt deze data op elk gewenst moment verwijderen door je account te ontkoppelen via Settings [Instellingen] > Linked Accounts [Gekoppelde accounts]. Voor vragen of problemen met betrekking tot de behandeling of verwijdering van je YouTube-gegevens kun je een verzoek indienen via dit DSAR-formulier.

3.2 Gebruik van persoonsgegevens

SteelSeries gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden die compatibel zijn met de indiening van persoonsgegevens door de gebruikers. Derhalve gebruikt SteelSeries de verzamelde persoonsgegevens voor het bieden van rijke, interactieve diensten en producten aan onze klanten, voor het faciliteren van communicatie met onze gebruikers en het bieden van een betere ervaring aan gebruikers tijdens het gebruik van de website en onze diensten.

Situaties waarin persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Wanneer u een bestelling plaatst: Naam, e-mail, adres, factuurgegevens
 • Wanneer u zich registreert: E-mail, gebruikersnaam, wachtwoord
 • Wanneer u communiceert met onze ondersteuningsteams: Naam, e-mail, bestellings-ID
 • Wanneer u inlogt op onze diensten

Je SteelSeries-gebruikersnaam is voor iedereen toegankelijk. Het gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie in je gebruikersnaam moet worden vermeden en is op eigen risico.

SteelSeries geeft de persoonsgegevens verzameld van gebruikers van de website enkel door aan onze dochterondernemingen of derde partijen voor de volgende redenen: indien nodig voor het verwerken van zulke gegevens voor ons op basis van onze instructies en in naleving van het privacybeleid, indien een gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven voor deze overdracht (bijvoorbeeld in de vorm van een verzoek voor het verwerken van een bestelling), indien vereist of toegestaan door de wet, of indien vereist voor de bescherming van juridische of andere cruciale belangen.

Sommige van deze derde partijen zijn, maar zijn niet beperkt tot, de volgende partners:

 • Brand3D LLC, voor Aim Master
 • iGames Inc., voor Game Giveaways
 • Segment

Zoals hieronder uiteengezet, verkoopt SteelSeries de persoonsgegevens van onze gebruikers niet aan derde partijen. Zie Onderdeel 6 (privacyrechten van Californië) hieronder voor meer informatie.

SteelSeries kan van tijd tot tijd samengevoegde en niet-identificeerbare gegevens delen met onze zakenpartners. Deze samengevoegde en niet-identificeerbare gegevens worden verzameld en geanalyseerd op een samengevoegde basis en we kunnen deze samengevoegde gegevens delen met onze dochterondernemingen, vertegenwoordigers en zakenpartners.

SteelSeries bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang u een profiel binnen ons digitale ecosysteem hebt, tenzij het verder bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of voor de doeleinden van legitiem belangen die door ons worden nagestreefd.

3.3 Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren en u kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

Deze rechten omvatten:

 • Het verkrijgen van informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om verzoeken om toegang tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, omwille van het recht van een andere persoon op privacy.
 • Verzoeken dat we uw persoonsgegevens corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Verzoek dat we uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen, maar we wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren. Een gebruiker kan actief persoonsgegevens verwijderen die zijn gekoppeld aan zijn of haar gebruikersprofiel door dit profiel op de website te verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen en verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin u bezwaar maakt tegen, of ons vraagt om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, maar we zijn wettelijk gerechtigd om dat verzoek te weigeren.
 • In sommige omstandigheden, het ontvangen van bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of het verzoek om die informatie over te dragen aan een derde partij waar dit technisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.
 • Het intrekken van uw toestemming, hoewel het in bepaalde omstandigheden rechtmatig kan zijn om de verwerking voort te zetten zonder uw toestemming als we een andere legitieme reden hebben (anders dan toestemming) om dit te doen.
 • Een klacht indienen bij de website van het Deense bureau voor gegevensbescherming https://www.datatilsynet.dk/english, indien u een ingezetene bent van de Europese Unie en u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

Gebruikers kunnen zich tevens afmelden van het gebruik door SteelSeries van hun gegevens voor het personaliseren van de diensten. Gebruikers van SteelSeries hebben toegang tot het downloaden van onze GG desktop-toepassing, voor rechtstreekse toegang tot onze diensten. Via het instellingenmenu van de GG desktop-toepassing kunnen gebruikers zich afmelden van het gebruik door SteelSeries van hun gegevens voor het personaliseren van de diensten. Dit stopt onze automatische verzameling van gegevens niet wanneer gebruikers onze diensten gebruiken. Echter, het verbreekt de verbinding met uw SteelSeries-account, waardoor de verzamelde gegevens geheel anoniem zijn. Door deze functie uit te schakelen, verliest u toegang tot gepersonaliseerde inhoud binnen onze website en diensten, meldingen over nieuwe productaankondigingen en toegang tot software bèta's en vroege toegang.

4. COOKIES EN ANDERE VORMEN VAN GEGEVENSVERZAMELING

4.1 Toestemming

SteelSeries maakt op de website gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt en er interactie mee hebt, accepteert u dat we automatisch informatie van uw browser, inclusief uw IP-adres, cookie-informatie en de pagina die u heeft opgevraagd, ontvangen en vastleggen in onze serverlogboeken.

SteelSeries ontvangt en bewaart tevens de volgende informatie automatisch wanneer u interactie heeft met onze diensten:

 • Interactiegegevens. We verzamelen interactiegegevens om ons te helpen om onze producten en diensten te verbeteren. Dit soort gegevens is bedoeld om ons te informeren over hoe gebruikers onze diensten gebruiken. Dit kan bevatten, maar is niet beperkt tot informatie over met welke schermen binnen de gebruikersinterface interactie plaatsvindt en welke kenmerken worden gebruikt terwijl de diensten actief zijn.
 • Technische gegevens. We verzamelen technische gegevens over de diensten en de ondersteunde apparaten (accessoires van SteelSeries en door partners ondersteunde laptops of apparaten) die u verbonden heeft met onze software. Bijvoorbeeld informatie zoals firmware en driverversies, het versienummer van de softwaretoepassing, uw OS-versie, uw land (maar niet uw IP-adres, stad of provincie) en uw toepassings-id worden verzameld. De toepassings-ID is een willekeurig uniek nummer dat we tijdens de installatie genereren. We kunnen geen enkele gebruiker identificeren aan de hand van enkel dit nummer: het laat ons gewoon weten dat elke installatie uniek is.
 • Crashrapporten en foutregistratie. Om te helpen bij het identificeren van problemen die onze gebruikers kunnen ondervinden, verzenden we details over crashes van toepassingen, mislukte firmware- of driverupgrades en andere foutrapporten. Crashrapporten bevatten gegevens over waarom onze toepassing of apparaat is gecrasht en de status van het apparaatgeheugen en de uitvoering tijdens de crash.

4.2 Plaatsing en gebruik van cookies

Met het gebruik van de website worden cookies opgeslagen op de media die de gebruiker gebruikt om op de website te browsen. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker van de website een betere ervaring te geven tijdens het browsen op de website en om bepaalde informatie over de gebruiker te verzamelen om de analyse van de gebruikers van de website te faciliteren. Een volledige lijst en beschrijving van de door ons gebruikte cookies is te vinden op: Cookielijst

4.3 Beheer van cookies

SteelSeries informeert gebruikers van de website dat cookies kunnen worden verwijderd via de browser naar keuze van een gebruiker. Bovendien kan de mogelijkheid om cookies via een browser op te slaan en te gebruiken volledig worden geblokkeerd door de instellingen van de browser te wijzigen.

SteelSeries raadt gebruikers aan om de gebruikershandleiding van de browser naar keuze van de gebruiker te raadplegen, zodat gebruikers de cookie-instellingen van de browser kunnen aanpassen aan de voorkeursinstelling.

4.4 Online reclame

We tonen u geen advertenties van derde partijen terwijl u de website gebruikt. We werken echter wel samen met advertentiepartners om advertenties van SteelSeries op websites van externe uitgevers te plaatsen, en deze partners kunnen cookies in de webbrowser van uw computer plaatsen. Cookies stellen onze partners in staat om uw computer te herkennen, zodat de advertentieserver u advertenties van SteelSeries elders op het internet kan tonen. Een volledige lijst van de specifieke partners waar we een relatie mee hebben is te vinden op: Volledige lijst met partners

5. BEVEILIGING

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt via de website, worden uw persoonsgegevens versleuteld en op een veilige manier naar ons verzonden. U kunt dit verifiëren door te zoeken naar een slotpictogram in uw browser of naar 'https://' aan het begin van het adres van de website. Daarnaast bevinden de servers waarop we persoonsgegevens opslaan, zich in een beveiligde omgeving.

Helaas is de overdracht van informatie over het internet niet volledig beveiligd. We kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens dus niet garanderen. Indien u gelooft dat uw persoonsgegevens gecomprimeerd zijn of uw gebruik van de website en/of diensten niet veilig meer is, neemt u contact met ons op zoals aangegeven in 7. Contactinformatie hieronder.

6. PRIVACYRECHTEN VAN CALIFORNIE

Californië-wet 'Shine the Light'

Californië Burgerlijk Wetboek (Civil Code) Onderdeel 1798.83, ook bekend as de Californië-wet 'Shine the Light', staat inwoners van Californië toe om bepaalde bijzonderheden over persoonsgegevens die we aan derde partijen kunnen vrijgeven voor directe marketingdoeleinden aan te vragen. Indien u een inwoner bent van Californië en deze informatie wilt aanvragen, neemt u contact met ons op zoals hieronder aangegeven in Onderdeel 7 (contactgegevens).

California Consumer Privacy Act (“CCPA”)

Door de CCPA zijn we vereist om aanvullende aan privacy gerelateerde informatie te bieden aan inwoners van Californië.

Bekendmakingen CCPA

 • Persoonlijk identificeerbare informatie. In overeenstemming met Onderdeel 3 (persoonsgegevens) en Onderdeel 4 (cookies en andere vormen van gegevensverzameling) hierboven, verzamelen we bepaalde categorieën en specifieke informatie over individuelen die worden beschouwd als 'persoonsgegevens' zoals gedefinieerd on de CCPA ('CA persoonsgegevens'). In het bijzonder, kunnen we de volgende soorten CA-persoonsgegevens verzamelen:
  • Identificatoren: naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, IP-adres;
  • Handelsinformatie: factureringsinformatie, bestel-ID;
  • Internet of andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie: cookie-informatie waaronder interactiegegevens (bijv. informatie over met welke schermen binnen de gebruikersinterface interactie plaatsvindt en welke kenmerken worden gebruikt terwijl de diensten draaien en technische gegevens (bijv. informatie zoals firmware en driverversies, het versienummer van de softwaretoepassing, uw OS-versie, uw land en uw toepassings-ID); en
  • Andere persoonsgegevens: na goedkeuring, informatie in verband met uw YouTube-account, waaronder de displaynaam van uw account en de URL van video’s die u deelt via SteelSeries Moments.
 • Bronnen. We kunnen bepaalde categorieën van CA-persoonsgegevens van u en uw appara(a)t(en) verzamelen via uw interactie met ons of uw gebruik van onze website en diensten, zoals omschreven in Onderdeel 3 (persoonsgegevens) en Onderdeel 4 (cookies en andere vormen van gegevensverzameling) hierboven.
 • Doeleinden. We verzamelen CA-persoonsgegevens voor de zakelijke en handelsdoeleinden zoals beschreven in Onderdeel 3 (persoonsgegevens) en Onderdeel 4 (cookies en andere vormen van gegevensverzameling) hierboven. We delen en/of onthullen uw CA-persoonsgegevens als volgt:
  • Delen van uw CA-persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden: Zoals beschreven in Onderdeel 3 (persoonsgegevens) hierboven, kunnen we de categorieën van uw CA-persoonsgegevens zoals hierboven weergegeven delen met externe verkopers en service providers en overheidsinstanties voor onze zakelijke doeleinden. Voorbeelden van zakelijke doeleinden omvatten het vervullen van bestellingen, administratieve toegang tot gebruikersaccounts, het faciliteren van communicatie tussen gebruikers en onze ondersteuningsteams en naleving van de wet.
  • Delen van uw CA-persoonsgegevens voor handelsdoeleinden: We delen uw CA-persoonsgegevens niet met de partijen vermeld in dit privacybeleid op zo’n manier dat het een 'verkoop' vormt volgens de Californische wetgeving.
 • Consumentenrechten van Californië.
  • Behoudens bepaalde uitzonderingen en kwalificaties heeft u het recht om: (i) toegang te vragen tot uw CA-persoonsgegevens; en (ii) verwijdering aan te vragen van uw CA-persoonsgegevens. Neem voor het uitoefenen van uw rechten, of om een bevoegde vertegenwoordiger uw rechten namens u uit te laten oefenen, contact met ons op overeenkomstig Onderdeel 7 (contactgegevens) of zoals hieronder aangegeven. Denk eraan dat we voor uw veiligheid stappen zullen ondernemen om uw identiteit te controleren en/of de autorisatie van uw bevoegde vertegenwoordiger.
  • Het uitoefenen van de consumentenrechten van Californië. Indien u een aanvraag indient om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven aangegeven met betrekking tot uw CA-persoonsgegevens, zullen we niet tegen u discrimineren door u andere prijzen of producten aan te bieden, of door u producten aan te bieden van een andere kwaliteit, uitsluitend op basis van dit verzoek. Neem contact met ons op zoals aangegeven in Onderdeel 7 (contactgegevens) hieronder met vragen of indien u zulke rechten wilt uitoefenen.

7. CONTACTGEGEVENS

Indien je van mening bent dat we ons niet houden aan dit Privacybeleid, of indien je je rechten wilt uitoefenen zoals hierboven aangegeven, dien je een verzoek in via dit DSAR-formulier, of schriftelijk naar het onderstaande adres:

SteelSeries ApS
Havneholmen 8, 1e verdieping
2450 Kopenhagen SV, Denemarken