Ga naar de hoofdinhoud

Nu live: Kerstuitverkoop. Up to 31% Off. Shop nu

An illustrative render of a SteelSeries keyboard, mouse, controller, and headset sitting on a mousepad against a lush forest landscape alongside Lars the troll and other gaming characters.

Goed voor de planeet

Als onderdeel van de GN Group werken we aan het vaststellen van een op wetenschap afgestemde uitstootreductiedoelstelling en spelen we onze rol bij het beperken van de opwarming van de aarde tot onder de 1,5 graden. Hier volgen onze specifieke doelstellingen om ons te helpen dit te bereiken en hoe we het tot nu toe doen.

Het juiste doen voor de planeet

We werken eraan om de uitstoot in onze hele toeleveringsketen te verminderen om aan te sluiten bij de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. We hebben onze uitstoot van broeikasgassen al berekend voor scope 1, 2 en 3 (in totaal 110.390 ton CO2-uitstoot in 2021). GN Group heeft in 2022 wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld voor het verminderen van de eigen operationele uitstoot (scope 1 en 2) met 80% en de uitstoot in de waardeketen (scope 3) met 25% in 2030. Deze doelen en onze plannen voor het bereiken ervan zijn gevalideerd en goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Bij SteelSeries zijn we vastbesloten om deze doelen in 2030 en daarna te verwezenlijken als onderdeel van ons streven naar netto-nuluitstoot.

We hebben ons gecommitteerd om CO2-neutraal te worden in al onze directe activiteiten en de energie die we kopen (scope 1 en 2) tegen 2025. We kopen tegen 2025 100% hernieuwbare elektriciteit voor al onze kantoren. Alle resterende uitstoot die niet kan worden vermeden, wordt gecompenseerd door te investeren in hoogwaardige en geverifieerde CO2-verwijderingsprojecten. Ondertussen erkennen we dat het overgrote deel van onze CO2-voetafdruk verband houdt met scope 3 (uitstoot waar we indirect verantwoordelijk voor zijn, hoger en lager in onze waardeketen) en dus moeten onze inspanningen om de uitstoot te verminderen hierop gericht zijn.

We werken eraan om de CO2-impact van al onze producten te verminderen, te beginnen met een gedetailleerd inzicht in de huidige impact van onze producten en hoe we deze kunnen verminderen. We voeren deze analyse ('Levenscyclusanalyses' genoemd) uit voor al onze producten. Deze analyses hebben betrekking op de soorten materialen die worden gebruikt, hoe het product wordt geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt, en hoe afval wordt beheerd. Aan het einde van 2023 zullen we een levenscyclusanalyse hebben uitgevoerd voor ten minste één product uit elk van onze kernproductcategorieën (muizen, toetsenborden en headsets). Deze gegevens zullen we in de toekomst aan onze klanten verstrekken om hen te helpen rekening te houden met het klimaat bij het maken van productkeuzes.

We streven ernaar om de uitstoot die wordt veroorzaakt door het transport van onze producten van onze fabrieken naar onze magazijnen te verminderen door zoveel mogelijk gebruik te maken van zeevervoer (versus luchtvervoer). In 2021 werd 60% van onze producteenheden over zee vervoerd en we werken eraan om dit percentage zo veel mogelijk te verhogen.

Naast onze inspanningen om de impact van ons bedrijf te verminderen, willen we ook organisaties belichten en ondersteunen die zich inzetten om onze planeet te verbeteren. Daarom zijn wij partner geworden van Plastic Bank. SteelSeries zal in 2023 Plastic Bank helpen voorkomen dat 45.454 kg plastic in de oceaan terechtkomt. SteelSeries is trots op haar status als Ocean Steward in samenwerking met Plastic Bank. Bezoek hun website voor meer informatie over hun inspanningen om onze oceanen te beschermen: https://plasticbank.com/